Kontakt

Moje fotka
info: http://katerinadoubalova.blogspot.com, http://nogggblogspot.com; kontakt: katerina.doubalova@seznam.cz, katerina.doubalova@upol.cz; konzultace dle dohody viz kontakt; místnost ZI 3.54; foto: http://fotoru.rajce.net

středa 5. prosince 2012

NSOL1

Přednáška NSOL1 dne 6. 12. pro nemoc zrušena. V týdnu 10. - 14. 12. výuka neproběhne. Zápočty udělí doc. Fic. (termíny viz STAG).

středa 28. listopadu 2012

Beseda s L. Procházkovou ZRUŠENA!!!

JE MI TO VELMI LÍTO, ALE PANÍ LENKA PROCHÁZKOVÁ BOHUŽEL OCHOŘELA, TAKŽE DNEŠNÍ BESEDA V CAFÉ 87 SE NEKONÁ :-(

PŘEDNÁŠKA Z NSOL1 SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 6. 12. (TENTO ČTVRTEK NE, NEB UŽ JSTE SI MOŽNÁ NAPLÁNOVALI NĚCO JINÉHO) V OBVYKLÉM ČASE, TJ. OD 11.30 A MŮŽE BÝT I DVOUHODINOVÁ, JAK JSEM VÁM NABÍZELA PŘEDMINULE.

pondělí 19. listopadu 2012

Setkání s Lenkou Procházkovou

Středa 28. listopadu 2012
od 16.45
Café 87, 1. patro, Denisova 47


"Rebelství nekončí tím, že se člověk etabluje v takzvaném demokratickém režimu..."


setkání se spisovatelkou 

Lenkou Procházkovou

o její tvorbě a občanských aktivitách

Srdečně zvu, vstup volný, pro studenty NSOL1 povinný.


pondělí 12. listopadu 2012

FOTO ze semináře dramaterapie

Fotky ze semináře dramaterapie se Sdružením D naleznete ve fotogalerii blogu a též zde.

Změny ve výuce od 19. 11.

Od 19. 11. povede semináře Č203B dr. Sladová. Test 10. 12. nebude, přesune se na začátek letního semestru. Seminární práce posílejte MNĚ, nikoli dr. Sladové.
Semináře ILITB, SOUPB a ČD20B proběhnou nadále jen korespondenčně, tzn. vy mi pošlete své prezentace (případně recenze) formou seminární práce, já vám je zkontroluji a schválím, následkem čehož dostanete zápočet.
Semináře UDSLB povede dr. Vala.
Přednášky NSOL1 budou probíhat nadále v nezměněné podobě.
Termíny zápočtů budou vypsány ve STAGU a zapíšu vám je já nebo garanti příslušných předmětů (dr. Sladová, doc. Fic, dr. Vala).
Konzultační hodiny v obvyklých časech se ruší, budou nahrazeny individuálními konzultacemi po domluvě prostřednictvím mailu.

neděle 4. listopadu 2012

Erasmus Wroclaw

Ve dnech 5. - 9. listopadu 2012 budu mimo republiku, mimo signál a mimo sítě. Pro informace o výuce mých předmětů sledujte prosím nástěnky, hlášení místního rozhlasu, tamtamy a kouřové signály.

středa 31. října 2012

Seminář UDSLB - 1. 11. 2012

Handout k semináři 1. 11. naleznete zde.

pondělí 29. října 2012

Zážitková lekce se Sdružením D

V pondělí 12. listopadu 2012 od 18.30 se v učebně P23
uskuteční zážitková lekce dramaterapie
vedená členy olomouckého Sdružení D
nazvaná

PRO ANA (prevence anorexie).


„Jsem krásná (krásný) a štíhlá (štíhlý)."


Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá videa z YouTube, materiálů z inter­netu a konzultací s psychologem. Program upo­zorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními násled­ky způsobenými poruchami přijímání potravy.
Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem ideálu a přirozenosti.
Základní zaměření: ochrana zdraví, prevence patolo­gických jevů, osobnostní růst
Souvislost s předměty: biologie, etická výchova, sociologie, rodinná výchova (8.–9. ročník ZŠ)
Zdroj: http://www.sdruzenid.cz/uploads/sdruzeni_D_skladacka_12-13-tisk.pdf

Zážitková lekce je otevřená všem zájemcům. Koná se v rámci semináře ČD20B, jehož začátek se tak mimořádně o hodinu posouvá! Trvání cca 90 minut.

středa 24. října 2012

Seminář UDSLB

Ve čtvrtek 25. X. 2012 semináře UDSLB nebudou. Texty k procvičení pojmů z přednášky najdete začátkem příštího týdne buď na mém blogu nebo na blogu dr. Valy.
Odpolední seminář Č203B proběhne jako obvykle.

pondělí 15. října 2012

Oznámení!

V týdnu 15.-19. října 2012 moje výuka neprobíhá.
Sylabus předmětů Č203B, ILITB a SOUPB se tímto o týden posouvá. Kdyby někomu nevyhovoval změněný termín prezentace, nechť mi napíše.

čtvrtek 11. října 2012

Seminář UDSLB 11. 10. 2012

Texty:
Shakespeare, William. Dílo. Překlad Martin Hilský. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 1677 s. ISBN 978-80-200-1903-5.
Ukázky ze stran 222-225, 233, 240-243.

Doporučená literatura:
Hilský, Martin. Shakespeare a jeviště svět. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 909 s. Historie. ISBN 978-80-200-1857-1.

Pavera, Libor a Všetička, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.
Pojmy: blankvers, verš sylabotónický vs. časoměrný, metrické stopy, přesah, mužské a ženské zakončení veršů ad.

Film: Kupec benátský (2004, režie Michael Radford)

čtvrtek 4. října 2012

Seminář UDSLB 4. 10. 2012

Text 1
Text 2
Info iLiteratura
Info Wikipedia
"Božská komedie se zdá expertům OSN rasistická, haní muslimy a gaye"
Úkol: Zamyslete se nad tím, která jiná slavná literární díla mohou v dnešní době "působit politicky nekorektně" z hlediska rasového, náboženského, sexuálního apod.

středa 26. září 2012

Seminář UDSLB 27. 9. 2012 - seminární úkol č. 1

Vyhledejte na Internetu článek Současná česká poezie pro děti - nová zlatá éra? a ocitujte jej podle normy APA i ISO 690.

úterý 25. září 2012

ILITB

Uvolnil se referát na román J. Škvoreckého Příběh inženýra lidských duší. Máte-li zájem, napište mi. Děkuji.

středa 19. září 2012

Literatura k tvorbě závěrečných a kvalifikačních (Bc., Mgr.) prací

KROBOTOVÁ, M., HOLOUŠOVÁ, D. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: PdF UP, 2002. ISBN 80-244-0458-3.
KROBOTOVÁ, M., HOLOUŠOVÁ, D. Obsah a forma disertační práce. Olomouc: PdF UP, 2004. ISBN 80-244-0934-8.
KROBOTOVÁ, M. a kol. Odborná práce bestsellerem? Olomouc: FTK UP, 2011. ISBN 978-80-244-2753-9.
SCHNEIDEROVÁ, S. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2968-7.
KUBÁTOVÁ, H. Rukověť autora diplomky. Olomouc: FF UP, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: CERM, 2004.
ISBN 80-7204-348-X.

pondělí 17. září 2012

Sylaby pro studenty 3. roč. - aktualizovaná verze k 4. 10.Týden
Č203B
ILITB
SOUPB
ČD20B
1.
úvod
úvod
úvod
úvod
2.
Literatura za doby okupace:
J. Palivec: Pečetní prsten (Bílková V.);
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (Šumbachová, Ondrová);
Básně z koncentračních táborů (Goldmannová).
Václav Řezáč: Nástup;
Karel Ptáčník: Město na hranici.
Vítězslav Nezval (Chrpy
 a města) Mecnerová;
František Halas
(A co?) Nevařilová;
Konstantin Biebl (Bez obav) Mašát.
Fenomén (pro zopakování): V+W, E. F. B., Červená sedma... Jak to bylo po 2. sv. v.;
3.
Skupina 42 (Čepová):
Jiří Kolář: Prométheova játra (Goj, Jozífková);
Ivan Blatný: Melancholické procházky, Tento večer (Bílková P., Nytrová);
Josef Kainar: Nové mýty (Grabovská, Löflerová).
Milada Součková: Škola povídek, Historický monolog, poezie...
Skupina 42 a pozdější tvorba jejích členů (Grabovská: Kainar; Bílková P.: Blatný)
Divadlo Ypsilon (Mecverová); A. Goldflam (Pavovičová)
4.
Literatura s tematikou holocaustu:
Jiří Weil: Život s hvězdou (Mecverová, Vaculíková);
Arnošt Lustig: Modlitba
pro Kateřinu Horovitzovou (Nevařilová, Ratajská),
Dita Saxová (Máchová, Blaťáková).
Arnošt Lustig: Tma nemá stín (povídka ze souboru Démanty noci + film rež. Jana Němce) Chmelová
*Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol nebo Pan Theodor Mundstock.
Jaroslav Seifert (Goldmannová)
M. Kundera: Majitelé klíčů (Boháčová)
J. A. Pitínský a Slovácké divadlo v U. H. (Skovajsová + Pevná)
5.
Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock (Mašát, Ludvíková)  nebo Spalovač mrtvol (Rosenbergová, Kohoutek, Novotná G.);
Josef Škvorecký: Zbabělci (Zetková, Doleželová, Mášová).
Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší
Vladimír Holan (Bodrašová)
Václav Havel: Odcházení (Hermanová); Coolness drama (Šmatlová).
6.
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky (Krahulcová, Krejčí);
Obsluhoval jsem anglického krále (Pevná, Bruštíková) Mertová.
Jiří Mucha: Studené slunce (Rosenbergová);
Karel Pecka: Motáky nezvěstnému (Jourová)
František Hrubín (Floriánová)
Divadla poezie: Viola (Doleželová),
Divadlo u stolu, Zelené peří (Löflerová);
7.
Egon Hostovský: Cizinec hledá byt (Krupařová, Adámková);
Edvard Valenta: Jdi za zeleným světlem (Vacková, Micek).
Karel Michal: Bubáci pro všední den (Nevařilová)
Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (Mašát)
Viola Fischerová (Doleželová)
Sylva Fischerová (Baráková)
Bohumila Grögerová (Nytrová)
Fenomén: Divadlo Semafor (Blažková);
Fenomén: Jára Cimrman (Vacková).
8.
Milan Kundera: Žert (Dudešková),
Směšné lásky (Baráková, Chmelová).(Bieleszová + Skovajsová - Žert i Směšné lásky)
Milan Kundera: Nesmrtelnost (Pavovičová)
Jan Skácel (Dudešková)
Jiří Veselský (Hrabinová)
5. 11. výuka není
9.
Ludvík Vaculík: Sekyra (Švehlík, Sládková), Český snář. (Žáková + Bodrašová)
Ludvík Vaculík: Morčata (Sváková)
Oldřich Mikulášek (Šlimbachová)
Miroslav Holub
Fenomén: Pražská 5 (Kohoutek);
10.
Vladimír Páral: Soukromá vichřice (Floriánová, Gerlichová, Macharová);
Ota Pavel: Smrt krásných srnců (Blažková, Hrabinová, Balusek).
Vladimír Páral: Milenci a vrazi (Bílková V.)
Karel Šiktanc (Vacková)
Ivan Diviš (Rosenbergová)
Divadlo (mnohdy) beze slov: Laterna magica; tradice pantomimy a klaunů; nový cirkus (Ctibor Turba, Boris Hybner, Bolek Polívka, La Putyka…) Zetková, Mašát
11.
"Šestatřicátníci";
Drama:
Josef Topol: Konec masopustu (Šmatlová, Machová);
Václav Havel: Zahradní slavnost (Kolmanová, Pavovičová).
Věra Linhartová
Ivan Wernisch (básník a editor) Žáková;
poezie zpívaná: Karel Kryl (Šmatlová); Hutka (Kolmanová);
Merta (Blaťáková)
Pavel Kohout: dramatik (Goj);
12.
„rezerva“
Deníky a paměti: Jan Zábrana: Celý život (Kouřilová);
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti (Sváková)
Vladimír Körner: Údolí včel, Adelheid
E. Bondy (Švehlík);
Ivan M. Jirous (Čepová);
J. H. Krchovský (Goj)
Sdružení D ??? Bude upřesněno.
13.
Zápočtový týden: 10. 12. v 15 hodin - zápočtový test na P21
Zápočtový týden
Zápočtový týden (J. Štroblová - Krahulcová)
Zápočtový týden

neděle 16. září 2012

Výuka ve čtvrtek 20. září 2012 neproběhne!

Vážení studenti,
ve čtvrtek 20. 9. 2012 neproběhne výuka žádného z mých předmětů (semináře UDSL, přednáška NSOL1 a seminář Č203B). Příští týden už ano dle rozvrhu.
Děkuji.

úterý 3. dubna 2012

Zapsání zápočtu z NSOL2!!!

Prosím studentky, které ještě nemají v indexu (a tedy ani ve STAGu) zapsaný zápočet z NSOL2 a chtějí uzavírat studijní povinnosti do 5. dubna, aby mi napsaly mail a domluvily si se mnou individuální termín zápisu! Nemám informace o B. Jestřebské, M. Kočendové, L. Sedlákové. Děkuji!

úterý 20. března 2012

Zápočty...

Prosím zvláště ty z Vás, kdo ještě nemají zápočet z Č203B, aby se podívali do STAGu na termíny, které vypsala dr. Sladová. Děkuji.
Fotky ze setkání s Markem Šindelkou najdete ve fotogalerii. Děkuji Markétě V.!
Článek v ŽUP Online 
Magnesia Litera 2012

pátek 16. března 2012

Odevzdané/poslané a přijaté seminární práce z Č204B ke dni 27. 3. 2012

Bínová, E., Blokeschová P., Cacková, I., Čuprová L., Doubová, D., Hanslová, M., Huňařová, I., Chalupná A., Chloupková, M., Chmelinová, R., Ilčíková B., Janoušková A., Kaderková P., Kalibán L., Kordová L., Košinová, T., Kreislová L., Kudryová, M., Letochová, K., Mánková L., Měrka P., Můčková L., Náglová L., Novotná M., Paterová Z., Ptáčková I., Riedelová M., Svak M., Šenk, Z., Šenkeřík, Z., Zahradniková, Z., Zatloukalová, L., Zdražilová, Z.

Uznány jsou samozřejmě všechny prezentace, které proběhly v rámci seminářů: 
Bartošová L., Blahutová J., Čmelíková I., Drmolová V., Dřímalová E., Ďurišíková K., Galliková R., Grufík, K., Herman P., Hnidáková P., Hrubá L., Chemišincová D., Chytilová J., Jakoubková N., Jandáčková T., Kapecová T., Kaufová L., Kočí K., Králová J., Liška O., Macháčková I., Machálková Z., Manová P., Matyášová E., Pařízková P., Pavlíková K., Pelíšková L., Plevzová, M., Podzimková T., Vašíčková B., Vondráková K.

úterý 13. března 2012

úterý 20. března 2012 od 17 hodin
Café 87 (1. patro), Denisova 47

básník a prozaik
Marek Šindelka

laureát Ceny Jiřího Ortena za sbírku Strychnin a jiné básně
nominace na Literu za prózu (Magnesia Litera 2012) za povídkový soubor Zůstaňte s námi

vstup volný, konzumace doporučena

pátek 2. března 2012

Okruhy ke zkoušce z Č204B pro 3. r. prez. studia (Bc.)

Předmět KČJ/Č 203B, Č 204B - Česká literatura 20. století 3, 4

Požadavky ke zkoušce (Č204B)
Vzhledem k šíři jednotlivých zkušebních okruhů je žádoucí, aby posluchač při přípravě odpovědi postupoval podle následujícího rámcového schématu: 
 • uvede základní odbornou literaturu (kompendia, monografie, odborné časopisy);- přiblíží
  a charakterizuje dané období politicky a kulturně (myšlenkové proudy, hlavní umělecké tendence, literární skupiny, směry apod.);
   
 • vyznačí souvislosti s literárním vývojem ve světové literatuře;
 •  jmenuje a charakterizuje určující osobnosti dané etapy v literatuře; 
 • uvede konkrétní literární díla vzniklá v určeném období, rozčlení je podle významu, určí žánry. 
Okruhy otázek ke zkoušce
 1. Česká kultura a literatura v období od května 1945 do února 1948 (pokus o obnovu demokracie, významné politické a kulturní události, reakce na válku, nová témata poválečného období, výrazné osobnosti a umělecké počiny v oblasti poezie, prózy a divadla, literární věda a kritika, periodika daného období). 
 2. Tři proudy české poezie v letech 1948 až 1968 - oficiální, samizdatová a exilová literatura. 
 3. Česká próza v letech 1948 až 1969 - oficiální i neoficiální (samizdat a exil). 
 4. Vývoj dramatu v letech 1948 až 1969 - oficiální i neoficiální (samizdat a exil). Významní dramatici
  a jejich dílo, významné divadelní scény (tradiční divadla, tzv. divadla malých forem).
   
 5. Tři proudy české poezie v letech 1969 až 1989 - oficiální, samizdatová a exilová literatura. 
 6. Samizdatová a exilová próza v letech 1969 až 1989. 
 7. Oficiálně vydávaná próza v období let 1969 – 1989.
 8. Vývoj českého divadla a dramatu v letech 1969 až 1989 (linie oficiální, exilová a samizdatová).