Kontakt

Moje fotka
info: http://katerinadoubalova.blogspot.com, http://nogggblogspot.com; kontakt: katerina.doubalova@seznam.cz, katerina.doubalova@upol.cz; konzultace dle dohody viz kontakt; místnost ZI 3.54; foto: http://fotoru.rajce.net

pondělí 29. října 2012

Zážitková lekce se Sdružením D

V pondělí 12. listopadu 2012 od 18.30 se v učebně P23
uskuteční zážitková lekce dramaterapie
vedená členy olomouckého Sdružení D
nazvaná

PRO ANA (prevence anorexie).


„Jsem krásná (krásný) a štíhlá (štíhlý)."


Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá videa z YouTube, materiálů z inter­netu a konzultací s psychologem. Program upo­zorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními násled­ky způsobenými poruchami přijímání potravy.
Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem ideálu a přirozenosti.
Základní zaměření: ochrana zdraví, prevence patolo­gických jevů, osobnostní růst
Souvislost s předměty: biologie, etická výchova, sociologie, rodinná výchova (8.–9. ročník ZŠ)
Zdroj: http://www.sdruzenid.cz/uploads/sdruzeni_D_skladacka_12-13-tisk.pdf

Zážitková lekce je otevřená všem zájemcům. Koná se v rámci semináře ČD20B, jehož začátek se tak mimořádně o hodinu posouvá! Trvání cca 90 minut.

Žádné komentáře:

Okomentovat