Kontakt

Moje fotka
info: http://katerinadoubalova.blogspot.com, http://nogggblogspot.com; kontakt: katerina.doubalova@seznam.cz, katerina.doubalova@upol.cz; konzultace dle dohody viz kontakt; místnost ZI 3.54; foto: http://fotoru.rajce.net

středa 27. října 2010

Témata kvalifikačních prací 2010/2011

1. Krajina očima Václava Cílka, Jiřího Sádla a Václava Vokolka
2. Literární zpracování atentátu na R. Heydricha v románech Marka Slouky a Laurenta Bineta
3. Gita, Gerta a Lisa -  ženské hrdinky románů Radky Denemarkové, Kateřiny Tučkové a Anny Zonové
4. Cesta k otci v románech Jana Balabána, Emila Hakla a Ivana Matouška
5. Sudety v poezii Radka Fridricha, Radka Malého a Petra Čichoně
6. Jazyk próz Jana Vraka
7. Pohledy z Francie Jaroslava Formánka a Lubomíra Martínka
8. Romská tematika v české literatuře po roce 1989
9. Literární obraz Čechů v německé armádě za 2. sv. v.
10. Jazyk próz Petry Hůlové
11. Tematika holocaustu ve vybraných dílech české literatury po roce 1989
12. Dramatická tvorba Ivy Klestilové (Volánkové)
13. Dramatická tvorba Petra Kolečka
14. Dětský vypravěč v prózách Edgara Dutky, Ireny Douskové a Michala Viewegha
15. Tematika rodiny v prózách Alexandry Berkové, Petry Soukupové a Kateřiny Rudčenkové

pátek 8. října 2010

ad studijní literatura (obecně)

Pro zamyšlení připojuji odkaz na sloupek Petra Hrušky otištěný v Respektu 34/2010. Na Internetu je přístup k článku bohužel zpoplatněn.
Petr Hruška: Sekundární život (Respekt č. 34/2010, s. 73)

úterý 5. října 2010

STUDIJNÍ LITERATURA - pro všechny předměty (aktualizace 13. 3. 2012)

BALAŠTÍK, M. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-100-2. 
BALAŠTÍK, M. Postgenerace. Zátiší a boje poezie 90. let 20. století. Brno: Host, 2010. ISBN  978-80-7294-355-5.
BÍLEK, P. A. „Generace“ osamělých běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0263-3.
BÍLEK, P. A. Stavitelé křídel. Průvodce současnou českou poezií. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-16-3.
BLÁHOVÁ, K. Hravě! - Autenticky!. Napříč literárními časopisy devadesátých let. In Host č. 7/2010, s. 15-21.
BLAŽEJOVSKÁ, A. KOPÁČ, R. Popiš mi tu proměnu. Rozhovory s básníky. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-15-4.
BURDA, A. (JANOUŠEK, P.). Poslední súd aneb můj život v kritice. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-509-0.
GILK, E. Prozaická zastavení. Praha: Protis, 2010. ISBN 978-80-7386-070-7.
HAMAN, A. Prozaické surfování. Česká literatura na konci milénia. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-493-0.
HARÁK, I. Býýýt odněkud. Praha: Protis, 2010. ISBN 978-80-7386-067-7.
HODROVÁ, D. a kol. –Na okraji chaosu-: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1.
HRTÁNEK, P. Kacíři, rouhači, ironikové (v současné próze). Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-228-2.
JANOUŠEK, P. Hravě i dravě. Kritikova abeceda. Praha: Academia. Literární řada, 2009. ISBN 978-80-200-1777-2.
JANOUŠEK, P. Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-025-2.
kol. aut. Česká divadelní hra 90. let. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-151-1.
kol. aut. ÚČL AV ČR. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacatého století v interpretacích.
kol. ed. Antologie české poezie II. (1986-2006). Praha: Dybbuk, 2007. ISBN 978-80-86862-30-9.
kol. ed. Antologie české poezie I. (1966-2006). Praha: Dybbuk, 2009. ISBN 978-80-7438-005-1.
Praha: Academia, Literární řada, 2008. ISBN 978-80-200-1630-0
KOPÁČ, R. Otočila jsem hlavu tím směrem… Rozhovory se ženami o literatuře a jiném. Praha: Protis, 2007. ISBN 978-80-7386-002-8.
KOPÁČ, R. Pomalá slunce hlasů. Praha: Concordia, 2005. ISBN 80-85997-27-4.
KOPÁČ, R., JIRKALOVÁ, K. (eds.) Antologie nové české literatury 1995-2004. Praha: Fra, 2004. ISBN 80-86603-22-9.
KOPÁČ, R., SCHWARTZ, J. (eds.). Pohlavní sklony v pořádku? Praha: Artes Liberales, 2011. ISBN 9788090474550.
KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-60-2.
KOŽMÍN, Z., TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998. ISBN 80-7242-001-1.
KUDLÁČ, A. K. Literatura přes palubu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-25-0.
KRATOCHVIL, J. Vyznání příběhovosti. Brno: Petrov, 2000. ISBN 80-7227-089-3.
KŘIVÁNEK, V. Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000. Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-227-5.
LAZORČÁKOVÁ, T. Groteskní záznam světa (Zpráva o české dramatice devadesátých let 20. století). In Česká literatura, č. 1/2005, s. 13-23.
MACHALA, L. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, Euromedia Group k. s. – Knižní klub, 2001. ISBN 80-7243-139-0 (Brána) a ISBN 80-242-0735-4 (Euromedia Group k. s. – Knižní klub).
MACHALA, L. Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc: Rubico, 1996. ISBN 80-85839-13-X.
MUSILOVÁ, M. (ed.) Let´s Play Czechs (Contemporary Czech Drama 1989-2004). Praha: Dilia, Aura-Pont, Divadelní ústav, 2004. ISBN 80-7008-166-X. Dostupné online: http://www.theatre.cz/gfx/attachments/hq5820_katalog_FINAL.pdf
MUSILOVÁ, M. (ed.) Let´s Play Czechs II (Contemporary Czech Drama). Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7008-223-2.
MAINX, O. Nejmladší česká próza 1. a 2. díl. Ostrava: Scholaforum, 1996. ISBN 80-86058-03-4, ISBN 80-86058-04-2.
NOVOTNÝ, V. Ta naše postmoderna česká. Praha: Protis, 2008. ISBN 978-80-7386-015-8.
NOVOTNÝ, V. Mezi moderností a postmoderností. Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí. Praha: Cherm, 2002. ISBN 80-86370-10-0.
PILAŘ, M. Vrabec v hrsti, aneb, Klišé v literatuře. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-021-4.
PIORECKÝ, K. Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011. ISBN  978-80-200-1960-8.
POLÁČEK, J. a kol. Průhledy do české literatury 20. století. Brno: CERM, 2000. ISBN 80-7204-162-2.
PYNSENT, R. Ďáblové, ženy a národ: výbor z úvah o české literatuře. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1363-5. 
STRADICKÝ ZE STRDIC, O. (ed.) Ryby katedrál: antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Brno: Petrov,  2001. ISBN 80-7227-116-4.
ŠLAJCHRT, V. Putování pomezím. Literární reflexe 1992-2007. Praha: Protis, 2008. ISBN 978-80-7386-022-6.
ŠRÁMEK, P. a kol. Pod cizím nebem bloudili jsme spolu. Rozpravy s básníky 90. let. Praha: FF UK, 2009. ISBN 978-80-7308-273-4.
ŠTOLBA, J. Nedopadající džbán. Úvahy o básnících a poezii. Praha: Torst, 2006. ISBN 80-7215-294-7.
ŠTOLBA, J. Lomcování slovy. Praha: Cherm, 2011. ISBN 978-80-86370-45-3.

…a nepřeberné množství článků v literárních časopisech a literárních (kulturních) rubrikách denního tisku a společenských časopisů (Reflex apod.)
Časopisy: A2 (www.advojka.cz), Aluze (www.aluze.cz), Analogon, Babylon (www.ibabylon.cz), Český jazyk a literatura, Dobrá adresa (www.dobraadresa.cz), H_aluze (www.h-aluze.cz), Host (www.hostbrno.cz), Iniciály, Literární noviny (www.literarky.cz), Pandora (www.revuepandora.cz), Plav - měsíčník pro světovou literaturu (www.svetovka.cz), PLŽ (http://www.kmp.plzen-city.cz/publikace.php#plz), Psí víno (www.psivino.cz), Revolver Revue (www.revolverrevue.cz), Souvislosti (www.souvislosti.cz), Téma (www.gasbag.wz.cz/tema), Tvar (www.itvar.cz), Weles (www.welesrevue.cz)…
Archiv literárních časopisů ÚČL AV ČR: http://archiv.ucl.cas.cz 
Elektronické informační zdroje Univerzity Palackého: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje
Internetové stránky: Portál české literatury (www.czlit.cz), Slovník české literatury po roce 1945 (www.slovnikceskeliteratury.cz), iLiteratura (www.iliteratura.cz), Institut pro studium literatury: www.ispl.cz; Čítarny: http://citarny.cz, Literární.cz: www.literarni.cz … Stránky vydavatelství (např. Protis: www.lyrika.cz, Host: www.hostbrno.cz, ad.), Dilia (www.dilia.cz), Větrné mlýny, edice Rozrazil (http://www.vetrnemlyny.cz/knihy/edice), RozRazil Divadelní nonstop online (www.rozrazilonline.cz)
Antologie Vrh křídel http://www.petr-fabian.cz/antologie/
Česká internetová literární kritika: http://www.czechlit.cz/studie/ceska-internetova-literarni-kritika/
Diskuze o české kritice (1993): Tvar, roč. 4, č. 17-
Anketa Tvaru o současné literární kritice (1996): č. 7-10, 14, 15 a 17, roč. 7, 1996. Dostupné v elektronickém archivu http://archiv.ucl.cas.cz.
Anketa iLiteratury o současné české literární kritice (2009): http://www.iliteratura.cz/Clanek/24967/anketa-ceska-literarni-kritika-ocima-zainteresovanych
Literární servery: Totem (www.totem.cz), Písmák (www.pismak.cz), Literra (www.literra.cz), ...
Osobní stránky spisovatelů, blogy…
Český rozhlas Radio Wave (www.rozhlas.cz/radiowave), ČRo3 Vltava
Rádio Dráťák: www.radiodratak.cz
Alternativní prostor pro kulturu Alternativa TV: www.alternativatv.cz
Literární ceny: Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena, Státní cena za literaturu, Cena Jaroslava Seiferta, Cena Knižního klubu, Cena Vladimíra Vokolka...

pondělí 20. září 2010

ČD20B - literatura

Literatura
MUSILOVÁ, M. (ed.) Let´s play Czechs II: Contemporary Czech drama. Praha: Divadelní ústav, Aura-Pont, Dilia, 2008. ISBN 978-80-7008-223-2
RYCHETSKÝ, T. Česká divadelní hra 90. let. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-151-1.
BIDLASOVÁ, M. Podzimní hra: Šest žen napsalo šest her. Brno: Větrné mlýny, 2001. ISBN 80-86151-49-2.
MLEJNEK, J. Cosi ve vzduchu: texty o divadle 1990-2000. Brno: Vetus Via, 2000. ISBN 8086118630.

Hořínek, Z. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995.
Just, V. Česká divadelní kultura 1945 - 1989 v datech a souvislostech. Divadlo v totalitním systému. Kalendárium českého divadla 1945 - 1989. Praha: Divadelní ústav, 1995.
Brockett, O. G. Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 1999.
Hořínek, Z. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.
Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 1991.
Veltruský, J. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
Zich, O. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986.
Klosová, L. Jevištní řeč a jazyk dramatu. Praha: Divadelní ústav, 1990.
Černý, F. Kapitoly z dějin českého divadla. Praha: Academia, 2000.
Černý, F. Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha: Mladá fronta, 1978.
Janoušek, P. Rozměry dramatu. Praha: Panorama, 1989.
Všetička, F. Stavba dramatu. Olomouc: VUP, 1996.
Janoušek, P. Studie o dramatu. Praha: HaH, 1993.

ČD20B - ke zhlédnutí

Ke zhlédnutí
Bizet, G. Carmen (FA, r. C. Saura)
Čapek, K. Věc Makropulos (záznam inscenace divadla S. K. Neumanna, r. K. Pokorný; RX)
Čapek, K. Bílá nemoc (FA, r. Hugo Haas)
Čechov, A. P. Tři sestry (záznam inscenace Činoherního studia Ústi n. L., r. I. Rajmont; RX)
Čechov, A. P. Višňový sad (záznam inscenace Divadla na Vinohradech, r. V. Morávek)
Čtvrtníček, P. Ivánku, kamaráde
Dostojevskij, F. M. Karamazovi (FA, r. P. Zelenka)
Gogol, N. V. Revizor (záznam inscenace Činoherního klubu, hl. r. Jiří Kodet, r. Jan Kačer)
Gogol, N. V. Ženitba (záznam inscenace Divadla Na Jezerce)
Havel, V. Mlýny (inscenace divadla Sklep, r. O. Trojan)
Havel, V. Žebrácká opera (FA, r. J. Menzel)
Chytilová, V. (režie) Šašek a královna
Ibsen, H. Divoká kachna (FA, r. H. Safran)
Jarry, A. Král Ubu (FA, r. F. A. Brabec)
Shakespeare, W. Kupec benátský (FA, r. M. Radford)
Šrámek, F. Měsíc nad řekou (FA, r. V. Krška)
Těšínské niebo/Cieszyńskie nebe (r. R. Lipus, hudba J. Nohavica, T. Kočko, dram. R. Putzlacher-Buchtová)
Vyskočil, I. Haprdáns (záznam inscenace Nedivadla; RX)
Wilde, O. Vějíř lady Windermerové (FA, r. M. Barker)

ČD20B - recenze

Recenze
kritéria hodnocení: dramaturgie (místo v repertoáru divadla, výběr, práce s textem hry/předlohy), režijní pojetí, herecké výkony, scéna, hudba… celkové hodnocení.
rozsah: min. 1 normostrana A4
inspirace z: Divadelních novin, A2, kulturních stran deníků…

Možný vzor recenze a zároveň upoutávku na představení MD Olomouc naleznete zde:
Na miskách vah (Divadelní noviny)
Ucho (Právo)
Carmen (Divadelní noviny)

ČD20B - literatura k testu

Studijní literatura k testu
JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury I. 1945-1948. 
Kap. Souvislosti divadelního života s. 88-95
a oddíl Drama s. 255-290.
JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury II. 1948-1958. 
Kap. Souvislosti divadelního života s. 91-101
a oddíl Drama s. 329-394.
JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury III. 1958-1969. 
Kap. Souvislosti divadelního života s. 79-97
a oddíl Drama s. 397-466.
JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury IV. 1969-1989. 
Kap. Souvislosti divadelního života s. 89-111
a oddíl Drama s. 551-663.