Kontakt

Moje fotka
info: http://katerinadoubalova.blogspot.com, http://nogggblogspot.com; kontakt: katerina.doubalova@seznam.cz, katerina.doubalova@upol.cz; konzultace dle dohody viz kontakt; místnost ZI 3.54; foto: http://fotoru.rajce.net

středa 28. září 2011

Témata kvalifikačních prací 2011/2012

Témata bakalářských prací 
1.  Zobrazení rodiny v současné české próze 
2. Romská tematika v současné české próze 
3. Zobrazení vybraného regionu v současné české poezii 
4. Reflexe česko-německého soužití v současné české próze
jiné téma dle dohody

Témata diplomových prací 
1. Sudety v současné české poezii 
2. Krajina očima V. Cílka, J. Sádla a V. Vokolka 
3. Viewegh v sukních, aneb kritické zhodnocení tvorby I. Obermannové, S. Monyové
    a H. Pawlowské 

4. Česká literární postmoderna 90. let 20. století
jiné téma dle dohody

Témata závěrečných prací (rozšiřující studium ČJ pro SŠ)
Možnosti začleňování současné české literatury (prózy, poezie i dramatu) do výuky českého jazyka a literatury na střední škole – podrobné zadání závěrečné práce, tj. výběr tématu, autorů, děl atd., bude specifikováno po konzultaci se zájemci o tuto tematiku

Žádné komentáře:

Okomentovat