Kontakt

Moje fotka
info: http://katerinadoubalova.blogspot.com, http://nogggblogspot.com; kontakt: katerina.doubalova@seznam.cz, katerina.doubalova@upol.cz; konzultace dle dohody viz kontakt; místnost ZI 3.54; foto: http://fotoru.rajce.net

úterý 5. října 2010

STUDIJNÍ LITERATURA - pro všechny předměty (aktualizace 13. 3. 2012)

BALAŠTÍK, M. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-100-2. 
BALAŠTÍK, M. Postgenerace. Zátiší a boje poezie 90. let 20. století. Brno: Host, 2010. ISBN  978-80-7294-355-5.
BÍLEK, P. A. „Generace“ osamělých běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0263-3.
BÍLEK, P. A. Stavitelé křídel. Průvodce současnou českou poezií. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-16-3.
BLÁHOVÁ, K. Hravě! - Autenticky!. Napříč literárními časopisy devadesátých let. In Host č. 7/2010, s. 15-21.
BLAŽEJOVSKÁ, A. KOPÁČ, R. Popiš mi tu proměnu. Rozhovory s básníky. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-15-4.
BURDA, A. (JANOUŠEK, P.). Poslední súd aneb můj život v kritice. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-509-0.
GILK, E. Prozaická zastavení. Praha: Protis, 2010. ISBN 978-80-7386-070-7.
HAMAN, A. Prozaické surfování. Česká literatura na konci milénia. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-493-0.
HARÁK, I. Býýýt odněkud. Praha: Protis, 2010. ISBN 978-80-7386-067-7.
HODROVÁ, D. a kol. –Na okraji chaosu-: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1.
HRTÁNEK, P. Kacíři, rouhači, ironikové (v současné próze). Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-228-2.
JANOUŠEK, P. Hravě i dravě. Kritikova abeceda. Praha: Academia. Literární řada, 2009. ISBN 978-80-200-1777-2.
JANOUŠEK, P. Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-025-2.
kol. aut. Česká divadelní hra 90. let. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-151-1.
kol. aut. ÚČL AV ČR. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacatého století v interpretacích.
kol. ed. Antologie české poezie II. (1986-2006). Praha: Dybbuk, 2007. ISBN 978-80-86862-30-9.
kol. ed. Antologie české poezie I. (1966-2006). Praha: Dybbuk, 2009. ISBN 978-80-7438-005-1.
Praha: Academia, Literární řada, 2008. ISBN 978-80-200-1630-0
KOPÁČ, R. Otočila jsem hlavu tím směrem… Rozhovory se ženami o literatuře a jiném. Praha: Protis, 2007. ISBN 978-80-7386-002-8.
KOPÁČ, R. Pomalá slunce hlasů. Praha: Concordia, 2005. ISBN 80-85997-27-4.
KOPÁČ, R., JIRKALOVÁ, K. (eds.) Antologie nové české literatury 1995-2004. Praha: Fra, 2004. ISBN 80-86603-22-9.
KOPÁČ, R., SCHWARTZ, J. (eds.). Pohlavní sklony v pořádku? Praha: Artes Liberales, 2011. ISBN 9788090474550.
KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-60-2.
KOŽMÍN, Z., TRÁVNÍČEK, J. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998. ISBN 80-7242-001-1.
KUDLÁČ, A. K. Literatura přes palubu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-25-0.
KRATOCHVIL, J. Vyznání příběhovosti. Brno: Petrov, 2000. ISBN 80-7227-089-3.
KŘIVÁNEK, V. Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945-2000. Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-227-5.
LAZORČÁKOVÁ, T. Groteskní záznam světa (Zpráva o české dramatice devadesátých let 20. století). In Česká literatura, č. 1/2005, s. 13-23.
MACHALA, L. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, Euromedia Group k. s. – Knižní klub, 2001. ISBN 80-7243-139-0 (Brána) a ISBN 80-242-0735-4 (Euromedia Group k. s. – Knižní klub).
MACHALA, L. Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995. Olomouc: Rubico, 1996. ISBN 80-85839-13-X.
MUSILOVÁ, M. (ed.) Let´s Play Czechs (Contemporary Czech Drama 1989-2004). Praha: Dilia, Aura-Pont, Divadelní ústav, 2004. ISBN 80-7008-166-X. Dostupné online: http://www.theatre.cz/gfx/attachments/hq5820_katalog_FINAL.pdf
MUSILOVÁ, M. (ed.) Let´s Play Czechs II (Contemporary Czech Drama). Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7008-223-2.
MAINX, O. Nejmladší česká próza 1. a 2. díl. Ostrava: Scholaforum, 1996. ISBN 80-86058-03-4, ISBN 80-86058-04-2.
NOVOTNÝ, V. Ta naše postmoderna česká. Praha: Protis, 2008. ISBN 978-80-7386-015-8.
NOVOTNÝ, V. Mezi moderností a postmoderností. Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí. Praha: Cherm, 2002. ISBN 80-86370-10-0.
PILAŘ, M. Vrabec v hrsti, aneb, Klišé v literatuře. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-021-4.
PIORECKÝ, K. Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011. ISBN  978-80-200-1960-8.
POLÁČEK, J. a kol. Průhledy do české literatury 20. století. Brno: CERM, 2000. ISBN 80-7204-162-2.
PYNSENT, R. Ďáblové, ženy a národ: výbor z úvah o české literatuře. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1363-5. 
STRADICKÝ ZE STRDIC, O. (ed.) Ryby katedrál: antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Brno: Petrov,  2001. ISBN 80-7227-116-4.
ŠLAJCHRT, V. Putování pomezím. Literární reflexe 1992-2007. Praha: Protis, 2008. ISBN 978-80-7386-022-6.
ŠRÁMEK, P. a kol. Pod cizím nebem bloudili jsme spolu. Rozpravy s básníky 90. let. Praha: FF UK, 2009. ISBN 978-80-7308-273-4.
ŠTOLBA, J. Nedopadající džbán. Úvahy o básnících a poezii. Praha: Torst, 2006. ISBN 80-7215-294-7.
ŠTOLBA, J. Lomcování slovy. Praha: Cherm, 2011. ISBN 978-80-86370-45-3.

…a nepřeberné množství článků v literárních časopisech a literárních (kulturních) rubrikách denního tisku a společenských časopisů (Reflex apod.)
Časopisy: A2 (www.advojka.cz), Aluze (www.aluze.cz), Analogon, Babylon (www.ibabylon.cz), Český jazyk a literatura, Dobrá adresa (www.dobraadresa.cz), H_aluze (www.h-aluze.cz), Host (www.hostbrno.cz), Iniciály, Literární noviny (www.literarky.cz), Pandora (www.revuepandora.cz), Plav - měsíčník pro světovou literaturu (www.svetovka.cz), PLŽ (http://www.kmp.plzen-city.cz/publikace.php#plz), Psí víno (www.psivino.cz), Revolver Revue (www.revolverrevue.cz), Souvislosti (www.souvislosti.cz), Téma (www.gasbag.wz.cz/tema), Tvar (www.itvar.cz), Weles (www.welesrevue.cz)…
Archiv literárních časopisů ÚČL AV ČR: http://archiv.ucl.cas.cz 
Elektronické informační zdroje Univerzity Palackého: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje
Internetové stránky: Portál české literatury (www.czlit.cz), Slovník české literatury po roce 1945 (www.slovnikceskeliteratury.cz), iLiteratura (www.iliteratura.cz), Institut pro studium literatury: www.ispl.cz; Čítarny: http://citarny.cz, Literární.cz: www.literarni.cz … Stránky vydavatelství (např. Protis: www.lyrika.cz, Host: www.hostbrno.cz, ad.), Dilia (www.dilia.cz), Větrné mlýny, edice Rozrazil (http://www.vetrnemlyny.cz/knihy/edice), RozRazil Divadelní nonstop online (www.rozrazilonline.cz)
Antologie Vrh křídel http://www.petr-fabian.cz/antologie/
Česká internetová literární kritika: http://www.czechlit.cz/studie/ceska-internetova-literarni-kritika/
Diskuze o české kritice (1993): Tvar, roč. 4, č. 17-
Anketa Tvaru o současné literární kritice (1996): č. 7-10, 14, 15 a 17, roč. 7, 1996. Dostupné v elektronickém archivu http://archiv.ucl.cas.cz.
Anketa iLiteratury o současné české literární kritice (2009): http://www.iliteratura.cz/Clanek/24967/anketa-ceska-literarni-kritika-ocima-zainteresovanych
Literární servery: Totem (www.totem.cz), Písmák (www.pismak.cz), Literra (www.literra.cz), ...
Osobní stránky spisovatelů, blogy…
Český rozhlas Radio Wave (www.rozhlas.cz/radiowave), ČRo3 Vltava
Rádio Dráťák: www.radiodratak.cz
Alternativní prostor pro kulturu Alternativa TV: www.alternativatv.cz
Literární ceny: Magnesia Litera, Cena Jiřího Ortena, Státní cena za literaturu, Cena Jaroslava Seiferta, Cena Knižního klubu, Cena Vladimíra Vokolka...

Žádné komentáře:

Okomentovat